Bel ons tussen 9.00 en 13.00 op 070-205 47 50

Toestemming

Woej wil graag foto’s en video’s kunnen gebruiken ter promotie van haar activiteiten en diensten. Om dit te bewerkstelligen verzamelt Woej beeldmateriaal van vrijwilligers, deelnemers, cliënten en personeelsleden. Om duidelijke afspraken te maken ten aanzien van dit beeldmateriaal is deze overeenkomst opgesteld. Woej zal ten alle tijden zich inspannen om te voorkomen dat het beeldmateriaal onjuist of onrechtmatig wordt gebruikt. Ook zal Woej voorkomen dat het gemaakte beeldmateriaal wordt gebruikt voor commerciële activiteiten.

Ondergetekende, hierna te noemen ‘het fotomodel’,

verklaart hiermee;

Akkoord te gaan met het maken van beeldmateriaal van de activiteiten en/of werkzaamheden van het fotomodel in opdracht van Woej. Het fotomodel geeft hiermee toestemming voor het gebruiken, publiceren en/of kopiëren van het gemaakte beeldmateriaal in schriftelijke en/of digitale publicaties van Woej, voor zowel intern als extern gebruik. Dit zijn bijvoorbeeld brochures, websites, social media en dergelijke. Deze toestemming betreft alleen beeldmateriaal dat is gemaakt gedurende de onderstaande activiteit op de betreffende datum waarop de activiteit plaatsvond.

Het fotomodel ontvangt geen vergoeding voor de gegeven toestemming. Het fotomodel verklaart geen aanspraak meer ten opzichte van Woej te hebben met betrekking tot het gemaakte beeldmateriaal.

Omstandigheden die veranderd zijn, geven het fotomodel geen recht om de hierboven gegeven toestemming in te trekken.

De rechten uit deze overeenkomst kunnen door Woej worden overgedragen aan derden.

Het fotomodel verklaart hiermee van niemand toestemming nodig te hebben om deze verklaring rechtsgeldig te doen zijn. Is het fotomodel minderjarig, dan zal de wettelijke vertegenwoordiger deze verklaring ondertekenen.

Woej verklaart zorgvuldig en respectvol met uw persoonsgegevens om te gaan, en zal uw persoonsgegevens en het gemaakte beeldmateriaal nooit voor commerciële doeleinden gebruiken of laten gebruiken.

  • Gegevens fotomodel

  • MM slash DD slash JJJJ
  • MM slash DD slash JJJJ
  • Indien fotomodel jonger dan 16 jaar is.
  • Indien fotomodel jonger dan 16 jaar is.