Bel ons tussen 9.00 en 13.00 op 070-205 47 50

Over WOEJ

Missie & visie, elkaar kennen, elkaar helpen

Woej is een professionele organisatie voor Sociaal Werk in Leidschendam-Voorburg.

Elkaar kennen, elkaar helpen is ons mission statement.

  1. Wij bouwen samen met bewoners, netwerkpartners en gemeente aan een prettige, veilige, betrokken samenleving waarin iedereen participeert.
  2. We weten wat er speelt in de leefomgeving. Wij zijn dichtbij en toegankelijk.
  3. We stimuleren actief burgerschap, initiëren en versterken sociale netwerken, ondersteunen buurtinitiatieven en we verbinden bewoners en netwerken.
  4. Woej ondersteunt mensen bij zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, vanuit eigen kracht en met inzet van de omgeving. Als zelfredzaamheid ontbreekt bieden we adequate hulp of schakelen die in.

Woej, goed georganiseerd


Medewerkers en vrijwilligers zorgen dat Woej werkt

Woej telt 36 betaalde werknemers (26fte) waarvan 30 (21.5fte) in de directe uitvoering werkzaam zijn. 6 werknemers (4.5fte) zijn werkzaam in de ondersteunende diensten en directie. Er zijn circa 400 vrijwilligers verbonden aan Woej. Sinds oktober 2016 kent Woej een bestuursmodel met een directeur-bestuurder en Raad van Toezicht. Governance wordt conform de Governance Code Sociaal Werk uitgevoerd.


Raad van Toezicht, meer dan meekijken

De Raad van Toezicht kijkt naar de algemene gang van zaken bij Woej. Daar onder vallen zaken als de kwaliteit van de besturing door de directeur-bestuurder, de strategie, het (financiële) beleid, het personeelsbeleid, het vrijwilligersbeleid en de samenwerking met externe partijen. Ook benoemt de Raad van Toezicht de directeur-bestuurder en fungeert als zijn klankbord.

De Raad van Toezicht van Woej bestaat sinds 26 mei 2020 uit:

  • Hans Rasch (voorzitter)
  • Sarah Morassi-Nauts (lid)
  • Antoinette de Graaf-Driesen (lid)
  • Annerie Lekkerkerker (lid)

De Raad van Toezicht is te bereiken via RvT@woej.nl.