Bel ons tussen 9.00 en 16.00 op 070-205 47 50

ANBI-status

Of u nu één keer geld doneert, ons regelmatig steunt, bij uw testament aan ons denkt, of ons sponsort. Woej heeft een ANBI-status, dus uw giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de belasting. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling, en krijg je van de belastingdienst de ANBI-status dan heb je een aantal belastingvoordelen. Als ANBI hoeven we geen belasting te betalen als we een schenking krijgen en komen we in aanmerking voor de teruggaaf van de energiebelasting. Om een ABNI-status te krijgen en te behouden, moeten we aan een aantal voorwaarden voldoen. Een daarvan is onderstaande informatie op onze website vermelden. Zoals naam, adres en missie en visie.

 

Gegevens Woej

STICHTING WELZIJN OUD & JONG (WOEJ)
ANBI-status sinds 1 januari 2010
Instellingsnummer: RSIN 8054.10.983

Ons adres:
Oranjehoek
Oranje Nassaustraat 1
2271 SJ Voorburg
070 – 205 47 50

 

De bestuurssamenstelling van Woej

Het bestuur van Woej wordt gevormd door directeur-bestuurder Marcel Deijl, onder toezicht van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht van Woej bestaat uit:

  • Ben de Deugd (secretaris; voorzitter)
  • Rosemarie Weber (lid; contactpersoon OR en VR)
  • Marcel Kraal (lid; commissie financiën en commissie personeel)

 

Het beloningsbeleid van Woej

Alle betaalde medewerkers van Woej vallen onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

 

Missie & visie

Woej is een professionele organisatie voor Sociaal Werk in Leidschendam-Voorburg. Wij bouwen samen met bewoners, netwerkpartners en gemeente aan een prettige, veilige, betrokken samenleving waarin iedereen participeert.

 

Verslag van de door Woej uitgeoefende activiteiten

De jaarverslagen van de afgelopen drie jaar vindt u hier.

 

Onze financiële verantwoording

De financiële verantwoording vindt u in de jaarrekening.