Bel ons tussen 9.00 en 13.00 op 070-205 47 50

Organisatie

Missie & visie, elkaar kennen, elkaar helpen

Woej is een professionele organisatie voor Sociaal Werk in Leidschendam-Voorburg.

Elkaar kennen, elkaar helpen is ons mission statement.

  1. Wij bouwen samen met bewoners, netwerkpartners en gemeente aan een prettige, veilige, betrokken samenleving waarin iedereen participeert.
  2. We weten wat er speelt in de leefomgeving. Wij zijn dichtbij en toegankelijk.
  3. We stimuleren actief burgerschap, initiëren en versterken sociale netwerken, ondersteunen buurtinitiatieven en we verbinden bewoners en netwerken.
  4. Woej ondersteunt mensen bij zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, vanuit eigen kracht en met inzet van de omgeving. Als zelfredzaamheid ontbreekt bieden we adequate hulp of schakelen die in.

Medewerkers en vrijwilligers zorgen dat Woej werkt

Woej telt 36 betaalde werknemers (26fte) waarvan 30 (21.5fte) in de directe uitvoering werkzaam zijn. 6 werknemers (4.5fte) zijn werkzaam in de ondersteunende diensten en directie. Er zijn circa 350 vrijwilligers verbonden aan Woej. Sinds oktober 2016 kent Woej een bestuursmodel met een directeur-bestuurder en Raad van Toezicht. Governance wordt conform de Governance Code Sociaal Werk uitgevoerd.


Raad van Toezicht, meer dan meekijken

De Raad van Toezicht kijkt naar de algemene gang van zaken bij Woej. Daar onder vallen zaken als de kwaliteit van de besturing door de directeur-bestuurder, de strategie, het (financiële) beleid, het personeelsbeleid, het vrijwilligersbeleid en de samenwerking met externe partijen. Ook benoemt de Raad van Toezicht de directeur-bestuurder en fungeert als zijn klankbord.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding die voldoet aan de WNT-norm en Governance Code Zorg 2017.

De Raad van Toezicht van Woej bestaat sinds 20 april 2022 uit:

  • Hans Rasch (voorzitter)
  • Antoinette de Graaf-Driesen (lid)
  • Annerie Lekkerkerker (lid)
  • Marcel Houtzager (lid)

De Raad van Toezicht is te bereiken via RvT@woej.nl

Meer informatie over de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht:

Hans Rasch is werkzaam als projectmanager op het Leiden Bio Science Park. Hij is een gedreven organisatieadviseur, die dienstverlening vooropstelt.

Hans: ‘Welzijn is een kwestie van beschaving. Diegenen die het niet alleen redden moeten een steuntje in de rug krijgen, zodat zij meer en beter kunnen meedoen in de samenleving. Woej is een betrekkelijk jonge organisatie in een onrustige omgeving. Ik wil er alles aan doen om de betrokkenheid en bevlogenheid van Woej verder te laten groeien, zodat Woej als voorbeeld in welzijn bekend komt te staan.’

Naast zijn werk en zijn rol in de Raad van Toezicht is hij ook betrokken bij culturele projecten, zoals poëzie op straat, erfgoed en film.

Antoinette de Graaf-Driesen is werkzaam als adjunct-directeur bij Stichting Lezen en Schrijven. Als bedrijfskundige register controller heeft ze ruime ervaring in organisaties die werken op het snijvlak van het publieke en private domein. Ondernemen en sociaal maatschappelijk werken, gaan prima samen!

Wat haar drijft is dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. Sommigen hebben daar, al dan niet tijdelijk, een steuntje bij nodig. En anderen hebben nog stappen te zetten om daar naartoe te ontwikkelen. Daar draagt zij via haar werk en nevenactiviteiten graag aan bij!

Woej heeft veel in haar mars en speelt een belangrijke rol in het leven van veel mensen in Leidschendam-Voorburg. Het is Antoinette’s ambitie om wat goed gaat te behouden en door te ontwikkelen. Samen met de directeur-bestuurder en in nauw contact met de medewerkers, vrijwilligers, gemeente, partners en andere stakeholders van Woej. Zo worden nieuwe werkbare kansen ontwikkeld, die aansluiten op wat nodig is.

Antoinette woont in Den Haag (Leidschenveen), is getrouwd en heeft 2 zoons.

Annerie Lekkerkerker is werkzaam als commercieel directeur van de divisie Care bij Louwman Groep. Een divisie die zich met passie inzet voor de mobiliteit van klanten met een beperking. Binnen haar functie vindt ze het belangrijk om onderscheid te maken door het bieden van oplossingen op innovatieve en maatschappelijk verantwoorde wijze.

Wat haar drijft is het stimuleren van de ontwikkeling van anderen door het geven van aandacht. En dat is voor iedereen anders, wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet. Door te luisteren en persoonlijke aandacht te geven kun je een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het welzijn van de ander.

Woej is een mooie organisatie en van grote betekenis voor veel mensen in Leidschendam-Voorburg, en kenmerkt zich door bevlogen medewerkers en vrijwilligers. Het is Annerie’s ambitie om de positie van Woej verder te verstevigen en verder te ontwikkelen door in gesprek te gaan, te klankborden, te luisteren en vragen te stellen.

Annerie woont in Voorburg, is getrouwd en heeft 3 zoons en 1 dochter. Verder is ze is als vrijwilliger actief binnen de hockey- en rugbyclub van Leidschendam-Voorburg.

Marcel Houtzager is werkzaam als zelfstandige. Hij is conflictbemiddelaar, toezichthouder en adviseur. Daarvoor was Marcel locodijkgraaf bij het hoogheemraadschap van Delfland en lange tijd wethouder in onze gemeente. Hij was onder andere verantwoordelijk voor wonen, welzijn en zorg voor senioren.

Wat Marcel drijft is dat iedereen zich op zijn plaats moet voelen in onze mooie gemeente. ‘Ik wil graag een bijdrage leveren om diegenen die daar hulp bij nodig hebben dat ook daadwerkelijk te geven. Woej betekent veel voor onze, soms kwetsbare, inwoners.
Ik wil bijdragen om Woej nog steviger te positioneren als de welzijnsorganisatie van en voor Leidschendam-Voorburg dicht bij onze inwoners en gemeentebestuur. Vanuit mijn rol als lid van de raad van toezicht wil ik graag ervaren wat er leeft binnen Woej en haar vele activiteiten, en een luisterend oor bieden.’

Marcel is geboren en getogen in Voorburg. Tot voor kort was hij voorzitter van het Rode Kruis Leidschendam-Voorburg”.