Bel ons tussen 9.00 en 13.00 op 070-205 47 50

Organisatie

Missie & visie, elkaar kennen, elkaar helpen

Woej is een professionele organisatie voor Sociaal Werk in Leidschendam-Voorburg.

Elkaar kennen, elkaar helpen is ons mission statement.

 1. Wij bouwen samen met bewoners, netwerkpartners en gemeente aan een prettige, veilige, betrokken samenleving waarin iedereen participeert.
 2. We weten wat er speelt in de leefomgeving. Wij zijn dichtbij en toegankelijk.
 3. We stimuleren actief burgerschap, initiëren en versterken sociale netwerken, ondersteunen buurtinitiatieven en we verbinden bewoners en netwerken.
 4. Woej ondersteunt mensen bij zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, vanuit eigen kracht en met inzet van de omgeving. Als zelfredzaamheid ontbreekt bieden we adequate hulp of schakelen die in.

Medewerkers en vrijwilligers zorgen dat Woej werkt

Woej telt 36 betaalde werknemers (26fte) waarvan 30 (21.5fte) in de directe uitvoering werkzaam zijn. 6 werknemers (4.5fte) zijn werkzaam in de ondersteunende diensten en directie. Er zijn circa 500 vrijwilligers verbonden aan Woej. Sinds oktober 2016 kent Woej een bestuursmodel met een directeur-bestuurder en Raad van Toezicht. Governance wordt conform de Governance Code Sociaal Werk uitgevoerd.


Raad van Toezicht, meer dan meekijken

Van links naar rechts: Annerieke Lekkerkerker, Antoinette de Graaf-Driesen, Hans Rasch (voorzitter) en Sarah Morassi-Nauts.

De Raad van Toezicht kijkt naar de algemene gang van zaken bij Woej. Daar onder vallen zaken als de kwaliteit van de besturing door de directeur-bestuurder, de strategie, het (financiële) beleid, het personeelsbeleid, het vrijwilligersbeleid en de samenwerking met externe partijen. Ook benoemt de Raad van Toezicht de directeur-bestuurder en fungeert als zijn klankbord.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding die voldoet aan de WNT-norm en Governance Code Zorg 2017.

De Raad van Toezicht van Woej bestaat sinds 26 mei 2020 uit:

 • Hans Rasch (voorzitter)
 • Sarah Morassi-Nauts (lid)
 • Antoinette de Graaf-Driesen (lid)
 • Annerie Lekkerkerker (lid)

De Raad van Toezicht is te bereiken via RvT@woej.nl.


Vrijwilligersraad geeft vrijwilligers een stem

De Vrijwilligersraad is in het leven geroepen om de ruim 500 vrijwilligers van Woej een stem te geven in de organisatie. De Vrijwilligersraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over algemene beleidszaken en -voornemens die betrekking hebben op het vrijwilligerswerk binnen Woej. Het kan hierbij gaan om zaken van zowel inhoudelijke als praktische aard. Ze behandelen in principe geen individuele gevallen.

De Vrijwilligersraad wordt gevormd door:

 • Chris Bransz (voorzitter), Mappenbrigade en Personenalarmering.
 • Desiree van den Eijnden, vrijwilliger bij De Plint.
 • Albert de Haan, chauffeur bij Woej Vervoer, De Plint.
 • Gerard Schiermeier, chauffeur bij Woej Vervoer, De Plint.
 • Peggy Voorthuis, vrijwilliger bij de Groene Loper en Oranjehoek.
 • Lonie van den Hout- Zelling  vrijwilliger bij de Groene Loper.
 • Henk van der Ark, vrijwilliger bij de Groene Loper.

De vrijwilligersraad vergadert maandelijks met elkaar en tweemaandelijks met de directeur-bestuurder. Twee keer per jaar sluit een contactpersoon van de Raad van Toezicht aan bij deze vergaderingen.