Bel ons tussen 9.00 en 13.00 op 070-205 47 50

Klachtenprocedure & privacy

Als u een klacht heeft over de dienstverlening van Woej, dan kunt u in gesprek gaan met de betrokken medewerker(s). Mocht u er niet uitkomen, neem dan contact op met de klachtfunctionaris van Woej via klachten@woej.nl.

Hier vindt u de klachtenregeling met meer informatie over onze klachtenprocedure.

Privacybeleid Woej

Om de juiste ondersteuning te kunnen bieden, heeft Woej soms persoonlijke gegevens nodig. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle persoonsgegevens. In onze privacyverklaring leest u alles over hoe wij omgaan met uw privacy.