Bel ons tussen 9.00 en 13.00 op 070-205 47 50

Wethouder Floor Kist ontvangt rapport LHBTQI+

Wethouder Floor Kist nam op vrijdag 5 november een rapport in ontvangst over oudere LHBTQI’+ers in Leidschendam-Voorburg. COC Haaglanden en Woej onderzochten in opdracht van de gemeente hoe het gesteld is met de hulp en zorg rondom deze oudere LHBTQI+ers. Het rapport bevat bevindingen, conclusies en aanbevelingen hierover. De uitreiking vond plaats bij wijk- en dienstencentrum De Plint van Woej in Leidschendam.

LHBTQI+ staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender-en intersekse personen, queer en alle mensen die niet heteroseksueel zijn en zich niet thuis voelen in de hokjes ‘man’ of ‘vrouw’.

Uit het onderzoek bleek dat deze ouderen slecht in beeld zijn bij de zorg- en welzijnsorganisaties in onze gemeente. Blijkbaar voelen zij zich niet vrij om openlijk uit te komen voor wie ze zijn en dat moet anders. Daarom worden er trainingen georganiseerd voor medewerkers in de zorg- en welzijnsorganisaties. Deze trainingen leren hen hoe ze de problemen waar regenboogouderen tegenaan lopen beter kunnen signaleren en bespreekbaar kunnen maken.

Floor Kist kreeg het rapport uitgereikt door Anke van den Nouland. Zij is vrijwilligster bij de Roze Plus Soos. De feestelijke uitreiking vond plaats tijdens deze Roze Plus Soos. Dit zijn gezellige middagen voor homoseksuele ouderen, die plaatsvinden in wijk- en dienstcentrum de Plint. De middag begon met een quiz om te kijken hoe ieders kennis was over de LHBTQI+- ouderen. Daarna verplaatste het gezelschap van buurtbewoners, zorgprofessionals, deelnemers van de Roze Soos en belangstellenden zich naar de binnenplaats waar de wethouder het rapport in ontvangst nam.

‘Het is altijd wrang om te constateren dat er mensen vanwege een andere geaardheid aangesproken, aangekeken of nageroepen worden. Daar moet nog echt iets aan gebeuren’, aldus de wethouder.

Hieronder de video’s van Midvliet en Leidschendam Voorburg-tv over deze uitreiking. Dank voor de mooie reportages!

Midvliet: https://youtu.be/ozjC-eDbP2o

LV tv: https://leidschendam-voorburg.tv/video-wethouder-neemt-lhbtiq-rapport-in-ontvangst/