Bel ons tussen 9.00 en 13.00 op 070-205 47 50

Aanvragen personenalarmering

  • Persoonsgegevens

    Als er gegevens veranderen, zoals de huisarts, contactpersonen of u krijgt een ander slot of neemt een andere verzekeraar. Meldt dit zo spoedig mogelijk bij ons om goede zorg te kunnen blijven garanderen.
  • Als u uw e-mailadres hier invult, krijgt u een kopie van de inschrijving op het ingevulde adres.
  • Contactpersonen

    Na directe hulpverlening is het misschien nodig een familielid of contactpersoon op de hoogte te brengen van de situatie. Vul hieronder de gegevens van drie contactpersonen in.
  • Toestemming

  • Door het versturen van dit formulier geeft u toestemming aan St. Woej om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van St. Woej. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.