Bel ons tussen 9.00 en 13.00 op 070-205 47 50

Viering Internationale Vrouwendag in Wijk- en Dienstencentrum De Plint

Zondag 12 maart is de Internationale Vrouwendag gevierd in Wijk- en dienstencentrum De Plint van Woej.

Het thema van dit jaar is: “Onbeperkt Leefbaar”. Wat is onbeperkt leefbaar?
Samen met wethouder Bianca Bremer en Ingrid, Ahlaam en Songul (drie actieve vrouwen uit Leidschendam-Noord) is, middels een drietal stelleningen, gesproken over de leefbaarheid in de openbare ruimte, onbeperkt meedoen en onbeperkt jezelf kunnen zijn.  De reactie van het panel en het publiek maakt duidelijk dat vooral de verbinding een belangrijke factor is om je veilig te voelen en om mee te kunnen doen. Hoe kunnen vrouwen elkaar vinden in Leidschendam-Noord? Regelmatig werd het spreken van de Nederlandse taal genoemd als voorwaarde om de aansluiting te kunnen vinden.

Dat het beheersen van de Nederlandse taal urgent is bleek tijdens het bespreken van het thema openbare ruimte. Sommige vrouwen waren onvoldoende in staat om hun beleving te vertellen. Ahlaam heeft daarom een deel van de discussie als tolk gefungeerd. Zij heeft een deel van de vrouwen daarom wel bij de discussie over de veiligheid in de ruimte kunnen betrekken. Helaas is het daarom niet gelukt dat vrouwen die middag onderling in gesprek konden gaan.

Ook werd een beroep gedaan op de vrouwen in de wijk om open te staan voor vrouwen die nog niet zo lang in Nederland wonen. Hoe kunnen zij die verbinding met anderen maken? In Leidschendam-Noord worden al veel bewonersinitiatieven georganiseerd. Hoe kan iedereen daaraan meedoen? Hoe kun je elkaar vinden?

Regelmatig wordt aangegeven dat de gemeente onvoldoende zicht heeft op de behoeftes van vrouwen uit de wijk. Wethouder Bianca Bremer roept daarom iedereen op om vooral aan te geven waar de behoefte ligt en hoe de gemeente hier kennis van kan krijgen.

De middag is opgeluisterd met verschillende optredens van Creasie, Arabische muziek van het muziek duo Maert en buikdanseres Diana. De workshop armbandjes maken van Liz is goed bezocht. Natuurlijk is ook aan de kinderen gedacht. Twee vrijwilligers van St. Moedercentrum hebben hen de middag spelletjes, knutselwerkjes en kleurplaten aangeboden.

Uiteraard is aandacht geschonken aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. De middag startte daarom met een minuut stilte. Mede door deze aardbeving hebben veel vrouwen van Turkse- en Syrische afkomst aangegeven niet aanwezig te willen zijn. De aardbeving en het verlies van vele dierbaren is voor hen nog te vers om een feestje te kunnen vieren.

De opbrengst van de verschillende kraampjes met zelfgemaakte producten werd geschonken aan de hulporganisaties die de slachtoffers van deze vreselijke aardbeving ondersteunen.

Deze middag is georganiseerd in samenwerking met St. Moedercentrum Leidschendam, St. IBCE en Woej. Na afloop van de viering is, mede door de uitkomsten van de paneldiscussie, besloten om deze samenwerking vast te houden en te verstevigen. Hoe kunnen deze organisaties vrouwen uit Leidschendam-Noord met elkaar in contact brengen en de verbinding met, de ook al bestaande, initiatieven vergroten? En wie kan daar nog bij aansluiten?

We kijken terug op een geslaagde middag. Samen met ongeveer 60 bezoekers voelt het goed om weer samen te zijn op een zo belangrijke dag en na te denken over hoe vrouwen zich onbeperkt kunnen bewegen, onbeperkt meedoen en onbeperkt zichzelf kunnen zijn.

Deze middag is financieel mogelijk gemaakt door Vlietwensen en Vidomes.

Hierbij een video van Midvliet met een impressie van de vrouwendag.