Bel ons tussen 9.00 en 13.00 op 070-205 47 50

Meer aandacht voor ondersteuning van mantelzorgers

Mantelzorgers nog beter ondersteunen, zodat zij voor hun naasten kunnen zorgen zonder zelf overbelast te raken. Dat is het doel van de partners die het Mantelzorgconvenant Leidschendam-Voorburg 2022 – 2025 hebben ondertekend. Professionals gaan de doelen uit de overeenkomst samen met mantelzorgers omzetten naar concrete activiteiten.

Wethouder Marcel Belt: “Mantelzorgers staan altijd klaar voor een ander. De één een uurtje per week, naast een drukke baan of de zorg voor eigen gezin. De ander dag in, dag uit. Daar heb ik veel respect voor. Mantelzorgers doen dit vaak vanuit een zekere vanzelfsprekendheid en vanuit liefde voor hun naaste, maar het kan ook heel zwaar zijn. Zowel fysiek als mentaal. Daarom vinden we het heel belangrijk om hen zo goed mogelijk te ondersteunen.”

In het convenant zijn verschillende doelen opgenomen. Zo moeten mantelzorgers zich gewaardeerd voelen, en weten waar ze informatie kunnen vinden over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Daarnaast komt er speciale aandacht voor inwoners die zorg voor een naaste combineren met een betaalde baan, omdat zij zich vaak overbelast voelen.

De komende tijd worden er werkgroepen met professionals én mantelzorgers samengesteld om uit te werken welke concrete acties er nodig zijn. Ook worden de uitkomsten van het behoeftenonderzoek dat eerder dit jaar is gedaan, meegenomen in de activiteiten voor de komende periode. Zo wordt er in het mantelzorgcafé aandacht besteed aan de onderwerpen waar mantelzorgers meer over willen weten.

Netwerk Mantelzorg

Om mantelzorgers zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, werken partners samen in het netwerk Mantelzorg. Het convenant is ondertekend door Woej, Florence, MEE, Middin, Kwadraad, GGZ Rivierduinen, Stichting Anton Constandse, Stichting Philadelphia, WZH en Fonteynenburg.

Credits/Fotograaf: Hilbert Krane

 

Bron: website gemeente LV, 29 september