Bel ons tussen 9.00 en 13.00 op 070-205 47 50

Gemeente, Woej en partners tekenen Mantelzorgconvenant voor nog betere ondersteuning

De gemeente, Woej en twaalf partners ondertekenden op 7 februari 2019 het Mantelzorgconvenant. Mantelzorgen is een mooie, maar ook zware taak. Daarom vinden de gemeente Leidschendam-Voorburg en maatschappelijk partners het ontzettend belangrijk om mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen en overbelasting te voorkomen. Dit doen zij onder meer met ambassadeurs en een project speciaal voor jonge mantelzorgers.

Met het convenant spreken de ondertekenende partijen af dat zij zich de komende drie jaar sterk maken voor een nog betere ondersteuning van mantelzorgers. Zo worden mantelzorgers nog vaker betrokken bij het opstellen van zorgplannen, zodat er meer rekening gehouden kan worden met hun mogelijkheden en maximale inzetbaarheid. Ook werken ze samen aan een nieuw project gericht op jonge mantelzorgers: kinderen en jongeren die opgroeien met zorgen voor of over een naaste, vaak binnen een gezinssituatie. Woej werkt samen met Sport en Welzijn en andere partijen aan een aanbod specifiek voor deze doelgroep. Denk aan ontspannende- en ontmoetingsactiviteiten, voorlichting aan beroepskrachten en aan de jongeren zelf, individuele coaching en de mogelijkheid tot één-op-één aandacht door middel van een maatje. Daarnaast benoemen alle organisaties een eigen ‘ambassadeur’, die in de gaten houdt of er genoeg oog is voor mantelzorgers. Het ondersteuningsaanbod en voorzieningen voor respijtzorg worden nog meer afgestemd op de behoefte van mantelzorgers en er wordt meer bekendheid aan gegeven. Daarnaast blijven de partners waardering tonen voor de inzet van mantelzorgers, bijvoorbeeld door de Mantelzorgwaardering vanuit de gemeente en tijdens de Dag van de Mantelzorg.

Wethouder Jan-Willem Rouwendal (o.a. welzijn): “Door veranderingen in de zorgsector wordt steeds vaker een beroep gedaan op mantelzorgers. Ook in onze gemeente. Een op de zes inwoners verleent intensief mantelzorg, nog eens een op de vier incidenteel. Dit zijn niet alleen volwassenen, ook steeds meer jongeren groeien op in een gezin waarvan een van de gezinsleden hulpbehoevend is. We vinden het belangrijk om al deze mantelzorgers samen met partners nog beter ondersteunen, zodat ze zo goed mogelijk voor hun naasten kunnen zorgen, zonder zelf overbelast te raken.”

Het convenant is ondertekend door Woej, Reakt, Stichting Mee, Sport & Welzijn, Middin, Stichting Anton Constandse, Kwadraad, Philadelphia, WZH, GGZ Rivierduinen, Florence, Huisartsengroep Hagro Voorburg, Ribw Fonteynenburg en de gemeente Leidschendam-Voorburg. Samen met mantelzorgers worden de plannen de komende tijd verder ingevuld.