PERSBERICHT Gemeente Leidschendam-Voorburg (Woej heeft deze deal mede ondertekend)

Bewoners en ruim 30 partners, waaronder zorginstellingen, scholen, woningcorporaties, sportverenigingen en politie, hebben afgelopen week de Deal voor Noord ondertekend, waarmee ze zich de komende 20 jaar extra inzetten voor Leidschendam-Noord. Dat betekent: talentontwikkeling, meer mensen aan het werk, langer leren, een gezondere leefomgeving en meer verschillende huishoudens in de wijken.

Het programma Sterk voor Noord bevat drie opgaven, opgesteld samen met bewoners en partners. Met elkaar wordt er gewerkt aan het inlopen van achterstanden in onderwijs, financiële zelfredzaamheid en fijn en veilig wonen in de wijken Prinsenhof Hoog, De Heuvel Noord en Amstelwijk. Enkele voorbeelden van concrete projecten en activiteiten waar nu al met elkaar aan wordt gewerkt zijn: het optimaal inzetten van het taalaanbod in de wijken, het verminderen van de afvalproblematiek en inzet op meer tijd op school doorbrengen. Jacco Maan, bestuurder van Vidomes: “Voor en met de bewoners slaan we de handen ineen als partners in Leidschendam- Noord, waarbij zichtbare resultaten voorop staan. Mooi dat we echt samen werken!”

Optimisme, ambitie en betrokkenheid

De kracht van het programma zit volgens wethouder Juliette Bouw in het optimisme. “Niet de problemen staan centraal, maar juist de kansen en ontwikkelingsmogelijkheden van de wijken die optimaal benut gaan worden. Met elkaar erkennen we dat er uitdagingen zijn. Daarom ben ik zo blij met de officiële start van dit programma. Dit is een mooie stap naar een nog betere samenwerking en stevige resultaten.”

Het einddoel is dat de drie wijken in 2041 op hetzelfde gemiddelde niveau scoren als de rest van Leidschendam-Voorburg. “Een programma dat 20 jaar loopt is uniek voor onze gemeente. Maar alleen met een gezamenlijke, langdurige, integrale aanpak kunnen we het einddoel bereiken”, aldus wethouder Bouw.

Uitvoeringsplannen

Het programmaplan Sterk voor Noord wordt de komende maanden door de samenwerkende partijen vertaald naar uitvoeringsplannen. In deze uitvoeringsplannen staan concrete acties die in een periode van 1 tot 4 jaar worden opgepakt.


Wie ondertekenden de Deal voor Noord?

Bewoners Leidschendam-Noord, Fonteynenburg, LV Boxing, MBO Rijnland, Woej,  SenW Leidschendam-Voorburg,  Panta Rhei Primair Onderwijs, VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland, Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West, Vidomes, Limor, RKAVV, Avalex, Politie Leidschendam-Voorburg, Vlietkinderen, Creasi dans & evenementen, Huurdersraad Vidomes, Scholengroep Spinoza, Stichting IBCE, MKB-LV, Volevo, Jeugdformaat, Wooninvest, Kwadraad, Bibliotheek aan de Vliet, Stichting Hethuis, Stichting MoederCentrum LV, GGZ Rivierduinen, SEV, Woonzorgcentra Haaglanden (WZH), GGD Haaglanden, Protestantse Gemeente Leidschendam (Kruisheuvelkerk), Wijkkerkenraad Heuvelwijk, Huurdervereniging Respectus en Gemeente Leidschendam-Voorburg.