Bel ons tussen 9.00 en 13.00 op 070-205 47 50

Sociaal Makelaar

In opdracht van de gemeente Leidschendam Voorburg zijn de welzijnsorganisaties WOEJ en Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg op zoek naar een 

Sociaal Makelaar

18 – 36 uur per week

 Wil jij de uitdaging aangaan om in de aandachtsgebieden van Leidschendam en Voorburg aan de slag te gaan met het versterken van de sociale basis?

Leg je makkelijk contacten en weet je wensen, behoeften, kansen, problemen en ambities bij bewoners te signaleren? Ben je bovendien een creatieve, gedreven, enthousiasmerende verbinder die weet die signalen om te zetten in het aanjagen van initiatief met resultaatgerichte acties? Dan ben jij zeer waarschijnlijk de nieuwe collega die we zoeken! 

Als sociaal makelaar versterk je de gemeenschappelijke sociale basis zodat inwoners de regie hebben over hun leven. Hiertoe is sociale cohesie en samenredzaamheid nodig. Mensen hebben elkaar nodig om zich staande te houden, vooruit te komen en hun buurt leefbaar te houden. Op deze wijze wordt de zelfredzaamheid van inwoners vergroot.

Daarom zetten we in op wijkgericht, outreachend sociaal werk, ter versteviging van het huidige sociaal werk. Hiermee wordt op wijk of buurtniveau gewerkt aan meer sociale cohesie en een fijn woon- en leefklimaat vanuit de behoeftes van de bewoners. Met outreachend sociaal werk is de sociaal makelaar in de wijk zichtbaar voor de inwoner en stimuleert, ondersteunt en faciliteert inwoners om (nieuwe) sociale netwerken te creëren of te verbeteren. Het doel hiervan is dat inwoners elkaar onderling weten te vinden, elkaar kunnen helpen waar nodig en dat initiatieven worden opgestart en versterkt door en voor bewoners, vanuit waar zij behoefte aan hebben in hun wijk. Ook worden de krachten van de inwoners gebundeld om zo hun talenten als individu en als groep te ontplooien. Dit kan zowel in de wijk en buurt plaatsvinden als wijkoverstijgend waarbij bewoners met veel kennis en ervaring hun talenten kunnen inzetten in de wijken waar het extra nodig is.

In deze functie werkt je nauw samen met de gebiedsregisseurs van de gemeente en de sociaal werkers in de wijk. Je zet je goed opgebouwde netwerk in om de sociale basis binnen de gemeente te verbreden en te versterken. Je bent een gesprekspartner met vertegenwoordigers op gemeentelijk niveau. Daarnaast ben je een verbindings- en contactpersoon op wijkniveau voor bewoners algemeen en specifiek voor ouders, kinderen en jongeren, deelnemers van toegewezen projecten o.a. voor nieuwkomers en statushouders en andere kwetsbare doelgroepen, vertegenwoordigers van sociaal- maatschappelijke instellingen en ketenpartners.

Als sociaal makelaar in de wijk:

 • Ben je de aanjager en verbinder;
 • Ben je specifiek gericht op het ondersteunen van inwoners en bewoners initiatieven;
 • Heb je een collectieve focus en zet in op alle inwoners;
 • Richt je jezelf op het versterken van eigen kracht van bewoners;
 • Verbindt je bewoners onderling en met organisaties/partners als nodig;
 • Ondersteun je bij de opbouw en verbetering van het woon- en leefklimaat;
 • Werk je outreachend en bent zichtbaar in de wijk voor alle bewoners;
 • Stimuleer je actieve participatie van inwoners;
 • Stimuleer je kansrijke initiatieven vanuit en samen met bewoners;
 • Neem je deel aan interne en externe overleggen;
 • Bewaak je de afgesproken resultaten, signaleert knelpunten en neemt maatregelen.

Wat kan jij verwachten:

 • Een baan in een welzijns- dienstverlenende organisatie, die zich inzet voor het sociaal- maatschappelijk welzijn van de bewoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg.
 • Ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling (training/opleiding);
 • Een sociale, prettige werkomgeving en collegialiteit;
 • Goede arbeidsvoorwaarden, conform CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8 waarbij de schaaltrede bij aanstelling wordt vastgesteld op basis van opleiding en ervaring;
 • Aanstelling vindt plaats op basis van een jaarcontract. Bij goed functioneren bestaat de mogelijkheid tot een contract voor onbepaalde tijd.

Beschik jij over?

 • Je hebt HBO werk- en denkniveau en relevante ervaring in het sociaal domein;
 • Je hebt oprechte interesse in mensen, hun talenten en hun vragen;
 • Jij bent proactief, pakt zaken zelfstandig op en denkt mee over de verdere ontwikkeling van deze functie;
 • Je bent een verbinder, kan goed schakelen met alle partijen in het sociale domein, je bent goed in het ontwikkelen en onderhouden van relevante netwerken;
 • Je beschikt over analytisch vermogen voor het vertalen van de behoeften in een plan van aanpak;
 • Je bent een sociaal ondernemer: je ziet kansen, bent “out of the box”creatief en innovatief, je kan mobiliseren en activeren en, hoewel je ook een teamplayer bent, zet je op zelfstandige en eigen wijze de functie van sociaal makelaar neer;
 • Je staat stevig in je schoenen, laat je niet snel uit het veld slaan of ontmoedigen.
 • Je bent ambitieus en resultaatgericht, maar verliest nooit uit het oog dat het eigenaarschap bij de bewoners ligt. Zij houden zelf de regie en zijn verantwoordelijk voor de uitkomst. Je zorgt ervoor dat de bewoners het zelf doen;
 • Je hebt humor en relativeringsvermogen, goede sociale en communicatieve vaardigheden.

 Informatie over SenW LV en Woej:

Stichting Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg (SenW LV) is een organisatie die sociaal- maatschappelijk betrokken is en zich in samenwerking met (keten)partners en gemeente inzet voor het welzijn van alle inwoners op diverse terreinen zoals sport, cultuur, jongerenwerk, specifiek kwetsbare doelgroep trajecten, evenementen en sociaal beheer. Bij SenW LV, werken ongeveer 30 beroepskrachten en een aantal vrijwilligers waarbij sommigen op basis van stage en/of een doorstroombaan. Zie voor meer informatie www.senw-lv.nl.

Woej is een professionele organisatie voor Sociaal Werk in Leidschendam-Voorburg en bouwt samen met bewoners, netwerkpartners en gemeente aan een prettige, veilige, betrokken samenleving waarin iedereen participeert. Bij Woej werken 35 beroepskrachten en ruim 350 vrijwilligers. Zie voor meer informatie: www.woej.nl

Geïnteresseerd?

Voor informatie kan je contact opnemen met Ernst Schoordijk (SenW LV), telefoonnummer 06-34880029 of Femke Janssen (Woej) telefoonnummer 06-48409894.

Ben je gemotiveerd en enthousiast om deze uitdaging aan te gaan? Dan ontvangen we graag jouw motivatiebrief voorzien van CV voor 29 september 2023. Je kan deze sturen naar solliciteren@senw-lv.nl.