Bel ons tussen 9.00 en 13.00 op 070-205 47 50

Vrijwilligersraad

De Vrijwilligersraad is in het leven geroepen om de ruim 500 vrijwilligers van Woej een stem te geven in de organisatie. De Vrijwilligersraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over algemene beleidszaken en -voornemens die betrekking hebben op het vrijwilligerswerk binnen Woej. Het kan hierbij gaan om zaken van zowel inhoudelijke als praktische aard. Ze behandelen in principe geen individuele gevallen.